BİR İSLAM AYDINI OLARAK MEHMED AKİF

  BİR İSLAM AYDINI OLARAK MEHMED AKİF   Hicretin dokuzuncu yılında, bir çatışma üzerine esir alınan mensuplarını kurtarmak üzere Medine’ye gelen Benî Temîm kabilesi ile Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabı arasında şöyle bir hadise geçmişti: Medine’ye gelen Beni Temim heyeti oldukça kalabalıktı ve kabilenin ileri gelenlerinden oluşuyordu. Oldukça kaba bir biçimde Hz. … Okumaya devam et BİR İSLAM AYDINI OLARAK MEHMED AKİF