Cumartesi, Haziran 15, 2024

YENİDEN ÇIKARKEN ya da İKİNCİ DÖNEMİN BAŞINDA

YENİDEN ÇIKARKEN ya da İKİNCİ DÖNEMİN BAŞINDA

 

Dergimizin birinci döneminin 1 Ocak 1996 tarihli 6. ve son sayısında, “Yüce Devlet Çökmeyecek!” başlıklı bir yazı yazmıştık. Rabbimiz teala hazretlerine hamd ü senalar ediyoruz ki sözümüzü yerde bırakmadı ve ikinci kere çıkmamıza izin verdi.

Efendimiz Aliyyül Mürteza’nın, Haydar-ı Kerrar olarak Hayber Kalesi’ne tekrar tekrar hücum etmesi gibi biz de ikinci kez yükleniyor ve meydana çıkıyoruz. Allah teala hazretlerine hamd ve tevekkül, O’nun Resulü, ehl-i beyti ve ashabına selat ve selam ediyoruz.

* 2007 yılının Ekim ayında yayına başlayan www.yucedevlet.com sitemiz birinci dönemin gözden geçirilip internete aktarılmasına ve ikinci dönemin hazırlanmasına vesile oldu. Sitemiz yayınına elbette devam edecektir, çünkü internet artık vazgeçilmez bir araç olmuştur; fakat mürekkep kokusuyla kâğıdın, dergi ile kitabın yeri bir başkadır ve öyle de kalacaktır.

* Birinci dönemde “Millet, din ve toplum; Devlet nimet ve saadettir.” cümlesini slogan olarak seçmiştik. Sitenin ilk zamanlarında bunu kullanmaya devam ettik. Sonra yeni bir slogan kullanma ihtiyacı hissettik ve “Birliğin devleti, milletin medeniyeti için…” sözlerini seçtik. Bunun daha kapsamlı olduğunu ve bizi daha çok ifade ettiğini düşünüyoruz.

* Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor.

* Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım, yüz kere daha anlatalım, bin kere daha ifade edelim. Yüce Devlet, son büyük İslam devleti olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, servet. 3. müstakillen idare olunan hükümet ve ülkesi. 4. hükümet süren sülale.” Yani devletin bir anlamı da nimettir, en büyük nimet ise İslam nimetidir ki “Yüce Devlet” de onun emrindedir. Devletin başka bir anlamı da saadettir, en büyük saadet ise İslam olmak; İslam milletinden, devletinden ve medeniyetinden olmak; İslam Birliği için cehd ü gayret sarf etmektir, “Yüce Devlet”in anlamı, amacı ve kapsamı budur.
***

Elinizdeki nüsha, ikinci dönemin ilk sayısıdır; daha nice sayılarda buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

* Bu yazı, Yüce Devlet Dergisi’nin 1 Eylül 2009 (12 Ramazan 1430) tarihli birinci sayısında yayınlanmıştır.

 

Yorumlar 16.269